Povzetek sprememb s področja usposabljanj športnih plezalcev glede na novi Zakon o športu

Objavljeno: 19. Marec 2019 - 16:06
Komentarji: 0 komentarjev

Zako o šprtu (krajše ZŠpo-1) predvideva mnoge spremembe na področju strokovnih nazivov in kompetenc strokovnih kadrov. Komisija za športno plezanje PZS bo za sprejetje teh sprememb 20. marca 2019 sprejela nov Pravilnik o vzgoji in izobraževanju. V nadaljevanju zato izpostavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore ter kratek povzetek novega zakona in novega pravilnika Komisije za športno plezanje PZS.

1. Kakšen naziv pripada starim vaditeljem športnega plezanja po novem zakonu?
ZŠpo-1 v tretjem odstavku 92. člena določa: Ne glede na določbe tega zakona lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo (stari vaditelji športnega plezanja), najdlje tri leta od uveljavitve tega zakona (do vključno 24. 6. 2020) opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo.

Vaditelji po starem zakonu nimajo strokovnega naziva po novem Zakonu. Za pridobitev strokovnega naziva 1. stopnje po novem Zakonu bodo morali vaditelji opraviti dodatno izobraževanje.

2. Kakšen naziv pripada starim inštruktorjem športnega plezanja 1 in starim trenerjem športnega plezanja 1 po novem zakonu?
ZŠpo-1 v prvem odstavku 92. člena določa: Usposobljenost druge stopnje v skladu z ZSpo (stari inštruktorji športnega plezanja 1 in stari trenerji športnega plezanja 1) ustreza usposobljenosti prve stopnje (novi vaditelji športnega plezanja) po tem zakonu.

3. Kakšen naziv pripada starim inštruktorjem športnega plezanja 2 po novem zakonu?
ZŠpo-1 v drugem odstavku 92. člena določa: Usposobljenost tretje stopnje v skladu z ZSpo (stari inštruktorji športnega plezanja 2) ustreza usposobljenosti druge stopnje (novi trener športnega plezanja) po tem zakonu.

4. Kakšne kompetence imajo novi vaditelji?
Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v prvem odstavku 4. člena določa: Zaključen javnoveljavni program usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na prvi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 1 (nov vaditelj športnega plezanja).

5. Kakšne kompetence imajo novi trenerji?
Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v drugem odstavku 4. člena določa: Zaključen javno veljavni program usposabljanja druge stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na drugi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 2.

  • Kaj zajema načrtovanje športne vadbe? Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v tretjem odstavku 4. člena določa: Proces načrtovanja športne vadbe vsebuje vsa dela, povezana z načrtovanjem športne vadbe in ravnanjem z vadečimi v športni vadbi ter obsega tudi načrtovanje učinkov športne vadbe na posameznega udeleženca športne vadbe in na širše družbeno okolje.
  • Kaj zajema organiziranje športne vadbe? Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v četrtem odstavku 4. člena določa: Proces organiziranja športne vadbe v širšem smislu pomeni načrtovanje in uveljavljanje primerne organizacijske strukture za izvedbo športne vadbe, tako z vidika potreb delovnega procesa kakor tudi z vidika kadrovanja interdisciplinarne skupine strokovnjakov, potrebnih za izvajanje načrtovanega procesa športne vadbe. V ožjem smislu pomeni proces organiziranja športne vadbe zagotavljanje vseh potrebnih virov za varno izvedbo načrtovanega vadbenega procesa.
  • Kaj zajema izvajanje športne vadbe? Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v petem odstavku 4. člena določa: Proces izvajanja športne vadbe predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa športne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito športno vadbo in varnost udeležencev v procesu športne vadbe.
  • Kaj zajema spremljanje športne vadbe? Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je del ZŠpo-1 v šestem odstavku 4. člena določa: Proces spremljanja športne vadbe predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa športne vadbe in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom.

6. Do kdaj lahko skladno z novim zakonom strokovno delo v športu izvajajo stari vaditelji?
Skladno z ZŠpo-1 (tretji odstavek 92. člena) lahko strokovno delo v športu stari vaditelji športnega plezanja izvajajo vključno do 24. 6. 2020.

KŠP z novim pravilnikom predvideva prehode vseh starih nazivov na nove nazive.

7. Kakšne prehode predvideva nov pravilnik KŠP za stare inštruktorje športnega plezanja 2?
Starim inštruktorjem športnega plezanja 2 se po ZŠpo-1 prizna naziv trener športnega plezanja.

8. Kakšne prehode predvideva nov pravilnik KŠP za stare inštruktorje športnega plezanja 1?
Ker ZŠpo-1 zmanjša kompetence inštruktorjev športnega plezanja 1, bodo ti lahko z udeležbo licenčnega seminarja za strokovne kadre na področju športnega plezanja pridobili naziv trener športnega plezanja.

9. Kakšne prehode predvideva nov pravilnik KŠP za stare trenerje športnega plezanja 1?
Ker ZŠpo-1 zmanjša kompetence trenerjev športnega plezanja 1, bodo ti lahko z udeležbo licenčnega seminarja za strokovne kadre na področju športnega plezanja pridobili naziv trener športnega plezanja.

10. Kakšne prehode predvideva nov pravilnik KŠP za stare vaditelje športnega plezanja 1?
Posameznikom, ki so usposobljenost prve stopnje pridobili v skladu z ZSpo po vključno letu 2016 (stari vaditelji športnega plezanja za tiste, ki so naziv pridobili po vključno letu 2016), se z udeležbo licenčnega seminarja za strokovne kadre na področju športnega plezanja pridobi naziv vaditelj športnega plezanja (nov).

11. Kako lahko do naziva vaditelj športnega plezanja po ZŠpo-1 (nov naziv) pridejo stari vaditelji športnega plezanja, ki so naziv pridobili pred letom 2016?
Posameznikom, ki so usposobljenost prve stopnje pridobili v skladu z ZSpo pred letom 2016 (stari vaditelji športnega plezanja za tiste, ki so naziv pridobili pred letom 2016), se ob prijavi na usposabljanje prve stopnje prizna del usposabljanja. Tako je njihova kotizacija za usposabljanje nižja, poleg tega pa se jim prizna del izpitov.

Vprašanja, odgovori in povzetek >>

Vir: Planinska zveza Slovenije

Kategorija: 
Deli z ostalimi: 

Komentiranje in spletni bonton

Spoštovani uporabniki spletnega portala Friko.si, skupaj lahko naredimo naš in vaš Friko.si bolj prijazen. Ekipa Friko je vesela vaših odzivov in mnenj, saj smo prepričani, da lahko odprta debata pripomore k mnogim pozitivnim spremembam in razvoju portala.

Na naši spletni strani ne želimo omogočati anonimnih sovražnih govorov in žalitev, zato smo za komentiranje uvedli obvezno registracijo, ki jo lahko opravite tukaj. Pred oddajo komentarjev se morate najprej prijaviti.

Vabimo vas, da si tudi preberete pravila komentiranja.

Če ste naleteli na vsebino, ki se vam zdi nezakonita, jo lahko prijavite na Spletno oko. Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.